Inhalt

Odławianie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 30 września 2012 16:52

Łapanie słoni, zarówno legalne jak i nielegalne, niespodziewanie ma znaczący wpływ na budowę anatomiczną tych zwierząt. Łowcy kości słoniowej zabijają jedynie słonie z kłami i co za tym idzie, zwiększają szansę rozrodu osobników ze zredukowanymi kłami lub zwierząt ich pozbawionych. Takie propagowanie genu decydującego o braku kłów spowodowało diametralny wzrost liczby urodzeń słoni bez kłów. Ich odsetek wynosi do 30% w niektórych populacjach( tymczasem w roku 1930 wynosił ok. 1%). Nieposiadanie kłów, kiedyś – rzadka anomalia genetyczna, stało się cechą dziedziczną. Możliwe jest (choć mało prawdopodobne), że dalszy postęp tego zjawiska przyczyni się do całkowitego zaniku kłów u słoni afrykańskich. W normalnych warunkach takie zmiany wymagają tysięcy lat ewolucji.

Przedstawiona cecha słoni może mieć fatalny wpływ na środowisko i same słonie. Zwierzęta te używają kłów do kopania w ziemi w poszukiwaniu pożywienia, rozrywania pokarmu, roślinności, do walk między sobą o prawa do terytorium i rozrodu. Bez kłów zachowania słoni mogą się drastycznie zmienić.

 
© Słonie